Voorwoord boekje “Water in de tuin”

gids water in de tuinVoor de wethouder Milieu van de gemeente Ede schreef ik het voorwoord van het boekje “Water in de tuin”, Gids voor creatief gebruik van water in de tuin, uitgegeven door Roodbont uitgeverij. De gemeente Ede gaf dit illustratieve boekje  aan de bewoners van de Componistenbuurt.

De Componistenbuurt is een hooggelegen en hellende wijk in Ede. Bij flinke regenbuien ontstond hier keer op keer wateroverlast. Vroeger zouden we het rioolstelsel aanpassen, maar hier kozen we voor een duurzame oplossing: het infiltreren van regenwater in de bodem. Dit deden we door in alle straten van de wijk speciale waterpasserende bestrating aan te brengen. Het regenwater kan nu langs de klinkers gewoon de bodem intrekken. Hierdoor komen wegen en tuinen niet meer onder water te staan na een flinke bui.

De buurtbewoners hadden een belangrijke rol in de keuzes bij de herinrichting van hun buurt. Ook werden ze met subsidie gestimuleerd om het regenwater dat van het dak van hun huis kwam, in eigen tuin te infiltreren.  Met dit  gidsje kregen de bewoners  idee├źn en praktische voorbeelden hoe ze regenwater konden bergen in hun eigen tuin. 

Boekje Leven met water