Publiekswebsite voor grondwater, afvalwater en regenwater in de wijk

In opdracht van en samen met stichting RIONED schreef en herschreef ik de teksten voor de website www.riool.info.

Op de site staat wat stedelijk waterbeheer is en hoe riolering werkt. Ook lezen het brede publiek in eenvoudige taal wat ze wel en niet moeten doen met water in en om huis en hoe ze het riool moeten gebruiken. 

Artikel in Vakblad Land+Water

In opdracht van Stichting Rioned schreef ik dit artikel over het registratiesysteem SUF-Meld voor meldingen van water en riolering. Ik interviewde hiervoor de teamleider stedelijk water van Gemeente Utrecht over zijn ervaringen met het registratiesysteem. Dit artikel werd september 2017 gepubliceerd in het vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici Land+Water.

Artikel over SUF-Meld in LAND+WATER voor Rioned

Verslag seminar SROI bij aanbestedingen

Om aannemers en ingenieursbureaus inzicht te geven in de vele kansen die Social Return on Investment (SROI) biedt bij aanbestedingen, organiseerden Severijn Hulshof Advocaten en Balance op 9 oktober ’14 de kennisbijeenkomst: “SROI, van plicht tot gouden kans”. Vijf deskundigen onthulden vanuit juridische, ondernemende en praktische invalshoek diverse kansen voor de invulling van SROI bij aanbestedingen. Ik schreef de tekst van dit verslag.

 

Flyer 100 Talentvolle Vrouwen

Gezocht: 100 Talentvolle vrouwen

Ben jij een vrouw die op zoek is naar (ander) werk en kom je uit de buurt van Apeldoorn? Kun je wel wat extra durf en zelfvertrouwen gebruiken op de arbeidsmarkt?

Meld je dan nu aan voor het event “100 Talentvolle Vrouwen”! Dit jaarlijkse event ondersteunt jou om jouw kracht en talenten te ontdekken, te onderkennen en te leren gebruiken. Maak zo vanuit je hart een nieuwe stap in je loopbaan.Lees meer

Voorwoord boekje “Water in de tuin”

gids water in de tuinVoor de wethouder Milieu van de gemeente Ede schreef ik het voorwoord van het boekje “Water in de tuin”, Gids voor creatief gebruik van water in de tuin, uitgegeven door Roodbont uitgeverij. De gemeente Ede gaf dit illustratieve boekje  aan de bewoners van de Componistenbuurt.

De Componistenbuurt is een hooggelegen en hellende wijk in Ede. Bij flinke regenbuien ontstond hier keer op keer wateroverlast. Vroeger zouden we het rioolstelsel aanpassen, maar hier kozen we voor een duurzame oplossing: het infiltreren van regenwater in de bodem. Dit deden we door in alle straten van de wijk speciale waterpasserende bestrating aan te brengen. Het regenwater kan nu langs de klinkers gewoon de bodem intrekken. Hierdoor komen wegen en tuinen niet meer onder water te staan na een flinke bui.

De buurtbewoners hadden een belangrijke rol in de keuzes bij de herinrichting van hun buurt. Ook werden ze met subsidie gestimuleerd om het regenwater dat van het dak van hun huis kwam, in eigen tuin te infiltreren.  Met dit  gidsje kregen de bewoners  ideeën en praktische voorbeelden hoe ze regenwater konden bergen in hun eigen tuin. 

Boekje Leven met water