Beleid

Tekstredactie RIONED Routekaart (2019 – 2020)

Voor Stichting RIONED redigeerde ik de Routekaart 2019-2020.  In de Routekaart 2019 – 2020 staat hoe Stichting RIONED de vakwereld…

Voorzitter kandidatencommissie Water Natuurlijk

Water Natuurlijk Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij met hart voor blauw. Samen met twee andere commissieleden interviewde ik de kandidaten…

Reclamebeleid gemeente Nijmegen: Beleidsnota Reclameboodschap

Voor het project reclamebeleid had ik de rol van senior beleidsadviseur en penvoerder. De Beleidsnota Reclameboodschap is -met complimenten- door…

Beleidsnota gladheidbestrijding, Grip op Gladheid.

Voor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik het beleid voor gladheidbestrijding, de Beleidsnota Grip op gladheid. De beleidsnota is als hamerstuk door…

Beleidsadvies Gemeente Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik als senior beleidsadviseur verschillende beleidsnota’s en bracht deze -met complimenten van college en raad- …

Zicht op Nijmeegs licht, beleidsnota openbare verlichting gemeente Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik het beleid voor openbare verlichting. De beleidsnota Zicht op Nijmeegs Licht.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Nijmegen

Samen met een multidisciplinair team van de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik als projectleider het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Het handboek…

Voorwoord boekje “Water in de tuin”

Voor de wethouder Milieu van de gemeente Ede schreef ik het voorwoord van het boekje "Water in de tuin", Gids…

Beleidsadvies Gemeente Ede

Bij de gemeente Ede ontwikkelde ik verschillende beleidsnota's op het gebied van grondwater, stedelijk water en stedelijke ontwikkeling en beheer.…