Beleidsnota gladheidbestrijding, Grip op Gladheid.

Voor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik het beleid voor gladheidbestrijding, de Beleidsnota Grip op gladheid. De beleidsnota is als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld.

Onderdeel van dit nieuwe beleid is bewonercommunicatie via social media, waaronder het delen van actuele informatie over gladheid via twitter @NaarNijmegen.