Opdrachtgevers

Aannemers

Ballast Nedam | Heijmans | Dura Vermeer | Van Oord | BAM | Mourik | Spie |VolkerWessels Telecom | Joulz | Strukton | Boskalis

Adviesbureaus

Arcadis | RHDHV |Traffic & More |Verwey | Stad & Groen| Balance Advies Projecten Interim

Dienstverleners

CSU | Stichting RIONED | Stowa| Traffic&More |Bijleveld Vitaal | Wegener Media | Gemeente Leiden | SolarXL

Aanbestedende diensten

Ministeries, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, en nutsbedrijven zijn aanbestedende diensten waarvoor ik plannen van aanpak schrijf of redigeer in aanbestedingstrajecten.