Beste PKV (EMVI) en BVP portfolio

EMVI en BVP documenten zijn vertrouwelijk. Daarom staan hier geen voorbeelden. EMVI-plannen van aanpak en Best Value documenten worden alleen gelezen door de toetsers van de opdrachtgever en natuurlijk door de opsteller, de inschrijvende partij. Ik was als tekstschrijver en EMVI-adviseur betrokken bij het schrijven en redigeren van ongeveer 150 plannen van aanpak voor Europese aanbestedingen, (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en mini-competities in raamovereenkomsten. De aanbestedende diensten waar ik voor schreef zijn ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, nutsbedrijven en natuurorganisaties.  

EMVI tips