Aanbestedende diensten

Voor deze alle aanbestedende diensten schreef, redigeerde en won ik voor mijn opdrachtgevers aanbestedingen.

Rijksoverheid

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Ministerie van Veiligheid en Justitie – Ministerie van Binnenlandse zaken

Provincies

Provincie Flevoland – Provincie Noord-Brabant – Provincie Overijssel – Provincie Noord-Holland – Provincie Zuid-Holland – Provincie Utrecht – Provincie Friesland – Provincie Zeeland – Prolander

Waterschappen

Waterschap Rijn en IJssel | Wetterskip Fryslân | Waterschap Noorderzijlvest |Waterschap Rivierenland |Hoogheemraadschap van Rijnland | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Waterschap De Dommel | Waterschap Vechtstromen | Het Waterschapshuis | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | Waterschap Hunze en Aa’s |Waterschap Vallei en Veluwe | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Gemeenten

Gemeente Amsterdam – Gemeente Rotterdam – Gemeente Den Haag – Gemeente Utrecht – Gemeente Groningen – Gemeente Almere – Gemeente Nijmegen – Gemeente Arnhem – Gemeente Aalsmeer – Gemeente Eemsmond – Gemeente Vlieland – Gemeente Hoeksche Waard – Gemeente Stadskanaal – Gemeente Amersfoort – Gemeente Delft

Nutsbedrijven en overigen

TenneT – Alliander – Liander – Delta Netwerkgroep – Nuon – Gasunie – Stedin – Reddyn – Vitens – Evides – PWN – ProRail – Schiphol Group – Staatsbosbeheer – Prolander- TU Delft – Woonstichting JOOST – Zayaz Woningcorporatie – STL – Zeeuws Landschap – Booking.com