Voorzitter kandidatencommissie Water Natuurlijk

logo waternatuurlijkWater Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij met hart voor blauw. Samen met twee andere commissieleden interviewde ik de kandidaten voor het Bestuur van Waterschap Rivierenland. We selecteerden de kandidaten en stelden de volgende kieslijst op, waarvan de top 4 bestaat uit 3 vrouwen. Het bestuur en de leden van Water Natuurlijk stelden de kieslijst definitief vast.Lees meer

Beleidsadvies Gemeente Nijmegen

logo gemeente nijmegenVoor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik als senior beleidsadviseur verschillende beleidsnota’s en bracht deze -met complimenten van college en raad-  tot bestuurlijke vaststelling.

  • Beleidsnota Grip op gladheid
  • Zicht op Nijmeegs licht, beleidsnota openbare verlichting
  • Reclameboodschap, beleidsnota reclame
  • Handboek inrichting openbare ruimte
  • Projectvoorstel Lichtplan Nijmegen

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Nijmegen

handboek inrichting openbare ruimteSamen met een multidisciplinair team van de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik als projectleider het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Het handboek is bedoeld als servicedocument voor gemeente ambtenaren en externe partijen die te maken hebben met inrichting van de openbare ruimte, vanuit het oogpunt van zowel ontwerpers als beheerders. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte is vastgesteld door het college van B&W en bestaat uit drie delen:

  • deel 1: geeft een samenvatting van al het bestaande beleid dat betrekking heeft op de openbare ruimte
  • deel 2: beschrijft de opbouw van de stad
  • deel 3: geeft aan welke technische inrichtingsafspraken gelden

Voorwoord boekje “Water in de tuin”

gids water in de tuinVoor de wethouder Milieu van de gemeente Ede schreef ik het voorwoord van het boekje “Water in de tuin”, Gids voor creatief gebruik van water in de tuin, uitgegeven door Roodbont uitgeverij. De gemeente Ede gaf dit illustratieve boekje  aan de bewoners van de Componistenbuurt.

De Componistenbuurt is een hooggelegen en hellende wijk in Ede. Bij flinke regenbuien ontstond hier keer op keer wateroverlast. Vroeger zouden we het rioolstelsel aanpassen, maar hier kozen we voor een duurzame oplossing: het infiltreren van regenwater in de bodem. Dit deden we door in alle straten van de wijk speciale waterpasserende bestrating aan te brengen. Het regenwater kan nu langs de klinkers gewoon de bodem intrekken. Hierdoor komen wegen en tuinen niet meer onder water te staan na een flinke bui.

De buurtbewoners hadden een belangrijke rol in de keuzes bij de herinrichting van hun buurt. Ook werden ze met subsidie gestimuleerd om het regenwater dat van het dak van hun huis kwam, in eigen tuin te infiltreren.  Met dit  gidsje kregen de bewoners  ideeën en praktische voorbeelden hoe ze regenwater konden bergen in hun eigen tuin. 

Boekje Leven met water

Beleidsadvies Gemeente Ede

beleidsadvies Gemeente EdeBij de gemeente Ede ontwikkelde ik verschillende beleidsnota’s op het gebied van grondwater, stedelijk water en stedelijke ontwikkeling en beheer.

Verder was ik betrokken bij watertoetsprocessen en (her)inrichtingsprojecten. Ik was projectleider voor de herinrichting van de Componistenbuurt in Ede. Afstemming met wijkraad en bewoners was hier een belangrijk onderdeel in.