Reclamebeleid gemeente Nijmegen: Beleidsnota Reclameboodschap

Voor het project reclamebeleid had ik de rol van senior beleidsadviseur en penvoerder. De Beleidsnota Reclameboodschap is -met complimenten- door het college van B&W en de Gemeenteraad vastgesteld.

in de media: