Publiekswebsite voor grondwater, afvalwater en regenwater in de wijk

In opdracht van en samen met stichting RIONED schreef en herschreef ik de teksten voor de website www.riool.info.

Op de site staat wat stedelijk waterbeheer is en hoe riolering werkt. Ook lezen het brede publiek in eenvoudige taal wat ze wel en niet moeten doen met water in en om huis en hoe ze het riool moeten gebruiken. 

Voorwoord boekje “Water in de tuin”

gids water in de tuinVoor de wethouder Milieu van de gemeente Ede schreef ik het voorwoord van het boekje “Water in de tuin”, Gids voor creatief gebruik van water in de tuin, uitgegeven door Roodbont uitgeverij. De gemeente Ede gaf dit illustratieve boekje  aan de bewoners van de Componistenbuurt.

De Componistenbuurt is een hooggelegen en hellende wijk in Ede. Bij flinke regenbuien ontstond hier keer op keer wateroverlast. Vroeger zouden we het rioolstelsel aanpassen, maar hier kozen we voor een duurzame oplossing: het infiltreren van regenwater in de bodem. Dit deden we door in alle straten van de wijk speciale waterpasserende bestrating aan te brengen. Het regenwater kan nu langs de klinkers gewoon de bodem intrekken. Hierdoor komen wegen en tuinen niet meer onder water te staan na een flinke bui.

De buurtbewoners hadden een belangrijke rol in de keuzes bij de herinrichting van hun buurt. Ook werden ze met subsidie gestimuleerd om het regenwater dat van het dak van hun huis kwam, in eigen tuin te infiltreren.  Met dit  gidsje kregen de bewoners  idee├źn en praktische voorbeelden hoe ze regenwater konden bergen in hun eigen tuin. 

Boekje Leven met water

Beleidsadvies Gemeente Ede

beleidsadvies Gemeente EdeBij de gemeente Ede ontwikkelde ik verschillende beleidsnota’s op het gebied van grondwater, stedelijk water en stedelijke ontwikkeling en beheer.

Verder was ik betrokken bij watertoetsprocessen en (her)inrichtingsprojecten. Ik was projectleider voor de herinrichting van de Componistenbuurt in Ede. Afstemming met wijkraad en bewoners was hier een belangrijk onderdeel in.