Tagarchief: technisch document

Artikelen Antea Group Magazine

Ingenieursbureau Antea Group brengt voor haar relaties het Antea Group Magazine. Voor het Magazine dat uitkwam op 24 juli 2015 schreef ik de volgende artikelen:

  • Herstel Dwingelderveld, blz 22 en 23
  • De Floriade, blz 24 t/m 27
  • Langs de meetlat: het UpCycle centrum Almere, blz 27
  • Teksten infographic JLD-Dijkstabilisator, blz 30 en 31

Verslag seminar SROI bij aanbestedingen

Om aannemers en ingenieursbureaus inzicht te geven in de vele kansen die Social Return on Investment (SROI) biedt bij aanbestedingen, organiseerden Severijn Hulshof Advocaten en Balance op 9 oktober jl. de kennisbijeenkomst: “SROI, van plicht tot gouden kans”. Vijf deskundigen onthulden vanuit juridische, ondernemende en praktische invalshoek diverse kansen voor de invulling van SROI bij aanbestedingen. Ik leverde de tekstbijdrage aan dit verslag.

 

Projectvoorstel Lichtplan, Gemeente Nijmegen

projectplan lichtplan NijmegenAls vervolg op het beleid voor openbare verlichting, de beleidsnota Zicht op Nijmeegs Licht schreef ik het Projectvoorstel Lichtplan Nijmegen. Nijmegen laat zich hierbij inspireren door de sprookjesachtige verlichting in de Belgische gemeente Gent.

College en Raad keurden  het projectvoorstel goed en gaan over tot uitvoering. Lees verder Projectvoorstel Lichtplan, Gemeente Nijmegen

Beleidsnota gladheidbestrijding, Grip op Gladheid.

foto bij beleidsnota grip op gladheid, gladheidbestrijding gemeente NijmegenVoor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik het beleid voor gladheidbestrijding, de Beleidsnota Grip op gladheid. De beleidsnota is als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld. Lees verder Beleidsnota gladheidbestrijding, Grip op Gladheid.

Beleidsadvies Gemeente Nijmegen

logo gemeente nijmegenVoor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik als senior beleidsadviseur verschillende beleidsnota’s en bracht deze -met complimenten van college en raad-  tot bestuurlijke vaststelling.

Zicht op Nijmeegs licht, beleidsnota openbare verlichting gemeente Nijmegen

foto voorkant beleidsnota ZIcht op Nijmeegs lichtVoor de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik het beleid voor openbare verlichting. De beleidsnota Zicht op Nijmeegs Licht.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Nijmegen

handboek inrichting openbare ruimteSamen met een multidisciplinair team van de gemeente Nijmegen ontwikkelde ik als projectleider het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Het handboek is bedoeld als servicedocument voor gemeente ambtenaren en externe partijen die te maken hebben met inrichting van de openbare ruimte, vanuit het oogpunt van zowel ontwerpers als beheerders. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte is vastgesteld door het college van B&W en bestaat uit drie delen:

  • deel 1: geeft een samenvatting van al het bestaande beleid dat betrekking heeft op de openbare ruimte
  • deel 2: beschrijft de opbouw van de stad
  • deel 3: geeft aan welke technische inrichtingsafspraken gelden

Beleidsadvies Gemeente Ede

beleidsadvies Gemeente EdeBij de gemeente Ede ontwikkelde ik verschillende beleidsnota’s op het gebied van grondwater, stedelijk water en stedelijke ontwikkeling en beheer.

Verder was ik betrokken bij watertoetsprocessen en (her)inrichtingsprojecten. Ik was projectleider voor de herinrichting van de Componistenbuurt in Ede. Afstemming met wijkraad en bewoners was hier een belangrijk onderdeel in.