Artikel in Vakblad Land+Water

In opdracht van Stichting Rioned schreef ik dit artikel over het registratiesysteem SUF-Meld voor meldingen van water en riolering. Ik interviewde hiervoor de teamleider stedelijk water van Gemeente Utrecht over zijn ervaringen met het registratiesysteem. Dit artikel werd september 2017 gepubliceerd in het vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici Land+Water.

Artikel over SUF-Meld in LAND+WATER voor Rioned

Voorzitter kandidatencommissie Water Natuurlijk

logo waternatuurlijkWater Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij met hart voor blauw. Samen met twee andere commissieleden interviewde ik de kandidaten voor het Bestuur van Waterschap Rivierenland. We selecteerden de kandidaten en stelden de volgende kieslijst op, waarvan de top 4 bestaat uit 3 vrouwen. Het bestuur en de leden van Water Natuurlijk stelden de kieslijst definitief vast.Lees meer

Interview Selma Baysal, 100 Talentvolle Vrouwen

“Het voelde alsof alles ineens klopte. Al mijn levenservaring, kennis en talenten leidden naar dit punt toe. Noem het intentie, innerlijke kracht of noem het God. Mijn diepste wens voor mijn loopbaan durfde ik eindelijk te onderkennen en uiten.“  Selma Baysal vertelt over haar ervaring met het event 100 Talentvolle Vrouwen. Een event dat vrouwen uit Apeldoorn helpt met participatie op de arbeidsmarkt. “Ik had me vorig jaar ook al ingeschreven voor het event, maar heb er toen vanaf gezien. Te schijterig!“Lees meer