Column Wollig

foto column wolligAls je het niet eenvoudig uit kunt leggen, begrijp je het zelf niet” (Einstein).

Waarom schrijven mensen dan toch zo ingewikkeld?

Sommige personen formuleren graag lange en gecompliceerde, ja zelfs archaïsch, juridisch of wetenschappelijk klinkende zinnen en alinea’s, nauwgezet geconstrueerd, met veel bijzinnen en komma’s en breedsprakige frases, gelardeerd met vakjargon en spitsvondig synoniemengebruik, omdat ze abusievelijk veronderstellen dat men dan wellicht zou kunnen denken dat ze langdurig en intensief gestudeerd hebben en een autoriteit zijn op de materie dan wel anderszins meer dan gemiddeld begaafd zijn.

In eenvoudig Nederlands:

Mensen schrijven soms zo ingewikkeld om slim te lijken.

Bij bureau Loo van Eck,  bekend om zijn klare taal, mocht ik een ingewikkelde tekst uit een personeelshandboek vertalen naar eenvoudig Nederlands. Korte zinnen, geen voltooid deelwoorden, hedendaags Nederlands, actief taalgebruik, geen vakjargon en eenvoudige, veelvoorkomende woorden. Dat viel nog niet mee! Zo’n tekst lijkt zo eenvoudig want het leest prettig en snel. Het zelf zo op papier krijgen is een heel ander verhaal! Wat een ironie. Een moeilijk te begrijpen tekst schrijven is eenvoudiger dan het schrijven van een makkelijk te begrijpen tekst.

In de eenvoud herkent men de meester

Dus, beste salvis titulis. Paradoxaal maar waar: met je ingewikkelde en intelligent bedoelde schrijfstijl sta je mooi voor aap. Zullen we voortaan eenvoudige taal gebruiken? Fijn voor de lezer van ieder taalniveau. Klantvriendelijk en slimmer dan je wollige collega’s. En dus ook fijn voor je ego.

Gepubliceerd op Taalvoutjes.nl op 6 mei 2016